Zakres działalności

Działalność nasza obejmuje produkcję wiernych replik umundurowania, wyposażenia i uzbrojenia kawalerii z lat 1918 - 1939.

 Ze względu na różnorodność w każdym z wyżej wymienionych aspektów w całym ówczesnym Wojsku Polskim na przełomie 21 lat, dla ułatwienia Państwu, wyodrębniliśmy trzy okresy, w których to Kawaleria różniła się poprzez zachodzące zmiany organizacyjne, mundurowe i wyposażeniowe:

Materiały jak i kolorystyka odpowiadają używanym w Wojsku Polskim II RP.