Płaszcze

Dla szeregowych kawalerii do 1936 roku podstawowym płaszczem pozostał wz.19. Ulegał on jednak z czasem wydłużeniu co czyniło ułanów "odmiennymi" na tle żołnierzy innych rodzjów broni. Pomimo wprowadzenia w drugiej połowie lat trzydziestych nowego typu płaszcza, wz.19 pozostał podstawowym elementem umundurowania kawalerzysty okresu międzywojennego.

 

W 1924 roku wprowadzono nowy typ płaszcza dla oficerów. Zwany wz.24 był charakterystyczny ze względu na kloszowy kój i posiadane dwa rzędy guzików. Był podstawowym płaszczem dla oficerów do 1936 roku.