Mundur żołnierski wz.19 w latach 1936-1939

W drugiej połowie lat trzydziestych w umundurowaniu żołnierskim wz.19 dokonano kolejnych zmian. Oprócz nowej barwy polegały one na wprowadzeniu elemntów charakterystycznych dla munduru nowego typu wz.36, takich jak kołnierz kurtki, dwa małe rozporki tyłu kurtki zamiast jednego dużego, kieszonka na opatrunek, długość kurtki, karwasze nowego typu w spodniach.

Jednakże w/w zmiany nie objęły całości umundurowania wz.19 w drugiej połowie lat trzydziestych.