Mundur żołnierski wz.19/28

W okresie kilku lat po wojnie polsko-bolszewickiej mundur żołnierski wz.19 przeszedł pewnego rodzaju ewolucję. Porównując wczesną kurtkę 19-stkę z późniejszą dają się zauważyć znaczne zmiany zarówno w kroju jak i detalach. Były one zapewne wymuszone warunkami użytkowymi.

2