Spodnie szeregowych kawalerii.

  • Spodnie szeregowych kawalerii.

    Materiał: skóra, wełna (sukno)
    Kolor: polski khaki

    Używane powszechnie do 1939 roku.

    Cena: 550 PLN

Po wojnie polsko-bolszewickiej w broniach jezdnych wprowadzono spodnie obszyte skórą (lejowane).