Mundur wz.36

Połowa lat trzydziestych to okres dużych zmian, a przede wszystkim ujednolicania armii pod względem mundurowym.

W roku 1935 wprowadzono nowy wzór rogatywek i czapek okrągłych garnizonowych ; wz.35. Rok wcześniej oddane zostały do testowania w kilku garnizonach miękkie rogatywki polowe, wprowadzone później w całym WP jako umowne wz.35. Jednak najważniejszą zmianą było umundurowanie żołnierskie, jak i oficerskie. Nowe wzory określono jako: wz.36. Owe zmiany podyktowane były warunkami użytkowymi, jak i chodziło o znaczne zmniejszenie różnic pomiędzy mundurem żołnierskim a oficerskim.

Okazuje się natomiast, iż dla szeregowych żołnierzy wciąż podstawowym sortem mundurowym, również we wrześniu 1939 roku, był wz.19. Inna sprawa miała się z oficerami, gdyż po wprowadzeniu nowego przepisu dość sprawnie "przemundurowali" się w nowe wzóry.

Kawaleria jednak nadal pozostawała "kolorowym wojskiem".