Mundur wz.19

Pierwszy polski mundur ogólnowojskowy. Oddzielny dla oficerów, odzdzielny dla szeregowych.